Лице

назад назад
PDT Master Magneto LED Laser

PDT Master Magneto LED Laser

Иновативни терапии с едновременното използване на LED светлина и / или LASER светлина, пулсиращо магнитно поле, излъчвано от PDT MASTER® и PDH Фотодинамични серуми, разра ботени от CHANTARELLE, които съдържат уникална биохромофона система иновативни активни съставки, насочени към специфични кожни проблеми /
 
PDT MASTER® излъчва LED и LASER светлина, която се абсорбира от повърхността на ко жата чрез био-хромофори, съдържащи се във фотодинамичните серуми, разработени от CHANTARELLE. Натрупаната енергия от биохромофорите се прехвърля директно в клетки те, като усилва метаболитните и възстановителни процеси, подобрява кръвообръщението и максимизира абсорбирането на активните съставки, съдържащи се в серумите.